Doelstelling

De afgelopen 20 jaar hebben de media ruim aandacht gehad voor het onderwerp loverboys, gedwongen prostitutie, uitbuiting en mensenhandel. Toch heeft dit probleem zich nog steeds niet opgelost of in elk geval verminderd. Sterker nog: steeds meer meiden gaan de prostitutie in. Hoe komt dat?

Wat heeft dit mechanisme in werking gezet?

Alles wat er over prostitutie, loverboys, uitbuiting en mensenhandel is geschreven, is niet waar. Het zijn snelle conclusies en halve waarheden. Het zijn verhalen die gebaseerd zijn op slachtoffers uit de koker van de hulpverleners. Slachtoffers die om welke reden dan ook boos en/of teleurgesteld zijn in hun vriendje, door het vriendje aan de kant zijn gezet en wraak willen nemen of zich moeten schoonpraten tegenover hun eigen familie.

Om tot een goed begrip van loverboyrelaties en pooierrelaties te komen, zullen we alles wat we nu weten vanuit de media los moeten laten. We moeten terug naar het begin, terug naar de basis en van daaruit opnieuw moeten beginnen. We zouden er blanco in moeten gaan staan: zonder waardeoordeel.

We zouden ons de volgende vragen moeten stellen:

 1. Wie zijn de meiden die op loverboys en pooiers vallen? 
 2. Wie zijn die jongens die pooieren?
 3. Wat is de voedingsbodem om de prostitutie in te gaan?
 4. Wat is de voedingsbodem om te gaan pooieren?
 5. Waar ligt de basis voor prostitutie?
 6. Waarom gaan meisjes voor een loverboy werken?
 7. Waarom gaan sommige jongens pooieren? 
 8. Hoe komen dit soort relaties tot stand? 
 9. Hoe moeten we de relaties definiëren?

Daarnaast zouden we ook ons ook moeten afvragen:

 1. Welke actieve rol speelt het meisje in de relatie?
 2. Wat is de daadwerkelijk rol van deze jongens?
 3. Is de loverboy de oorzaak of het gevolg van de oorzaak?
 4. Is strafrecht niet te veel gebaseerd op slachtofferschap?
 5. Is het terecht dat deze jongens zo zwaar gestraft worden?

Pas als we deze vragen hebben beantwoord, kunnen we tot een goed begrip van loverboy- en pooierrelaties komen. Dan pas kunnen we ook te weten komen waarom de hulpverlening keer op keer faalt bij deze meiden. Een aanpak van loverboys en mensenhandel die gefundeerd is op halve waarheden en snelle conclusies is gedoemd te mislukken. Hulpverlening aan loverboymeiden, gebaseerd op slachtofferschap, is gedoemd te mislukken. En gespecialiseerde mensenhandelrechters die worden  opgeleid door slachtoffers van loverboys, staat een onafhankelijke rechtspraak in de weg.

In de afgelopen 30 jaar heb ik met regelmaat opnieuw moeten beginnen. Nog vaker heb ik mijn zienswijze moeten bijstellen. Nu denk ik voldoende kennis in huis te hebben om dit probleem bloot te leggen en inzichtelijk te maken. Het doel van dit wetenschappelijk onderzoek is om inzicht te geven in de werkelijke problematiek van zowel het meisje als de pooier en loverboy, zodat we beter kunnen inspelen op de behoefte van deze doelgroep. Meiden die voor een pooier of loverboy de prostitutie in gaan, zijn gebaat bij begrip voor hun keuze. Ze zijn zeker niet gebaat bij vooroordelen, waardoor zij hun verhalen moeten bijstellen totdat ze passen in het plaatje van de politie, hulpverlening en de media.